This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen matkailupalvelut

Kuvaus

Matkailu on monen elinkeinon yhdistelmä. Suomen matkailustrategiassa elinkeinojen toiminta kytköksineen on esitetty matkailuklusterina, matkailutoimijoiden yhteenliittymänä (http://www.tem.fi).

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username