This is a free Purot.net wiki
  • View:

Maili ry

Sisältöalue

Maili ry on matkatoimistonalan työntekijöiden yhdistys.

Maili on matkatoimistoalan työntekijöitä ja heidän etujaan ja oikeuksiaan edustava yhdistys. Mikään muu taho ei pysty edustamaan Sinua matkatoimistoalalla työsuhteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa kuin Maili. Maili on muutenkin aina jäsentensä tukena ja turvana ja järjestää jäsenilleen niin mukavia yhteistapahtumia kuin myös keskustelutilaisuuksia.

Maili kuuluu itsenäisenä ammattiosastona Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:een. Mailin jäsenenä olet siis myös AKT:n jäsen. Maili ry toimi vuodesta 1953.

Jäsenedut:

1.Maili ja ATK neuvotellevat työehtosopimuksesta ja valvovat sen noudattamista. Työtekijöiden tukena toimi työpaikan luottamusmies.

2. Liito voi tarvittavissa ajaa ja edustaa työntekijän edut oikeudessa ja neuvotteluissa. Saat maksutta lakimiehen palveluita.

3. Ammatiliito valvoo työehtosopimusta ja siihen kuuluvat edut kun

  • minimi- eli taulukkopalkat
  • lomaraha
  • lounassetelit
  • sairausajan palkka
  • palkallinen 3 kk:n äitiysvapaa
  • palkalliset arkipyhävapaat
  • työaika-säätely
  • mahdollisuus säästövapaaseen
  • matkustussääntö

4. 34 viikon jäsenyyden jälkeen saat ansiosidonnaisen päivärahan, jos joudut työttömäksi.

5. Erilaiset koulutukset.

6. Mahdollisuus osallistua kulttuuri ja liikunta tapahtumissa.

7. Mailin kautta saat tuntuvia lomaetuja kotimaassa.

8. Liiton jäsenmaksu on 1,6% bruttopalkasta, mitä vähennetään verotuksessa.

Yhteystiedot:

Maili ry.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.

John Stenbergin ranta 6

00530 HELSINKI

PL 313

00531 HELSINKI

Y-tunnus: 0910533-5

AKT:n vaihde (09) 613 110

FAX (09) 739 287

 

lisätietoja saa info@maili.fi

Internet sivut: www.maili.ry.fi

 

3
Likers
lentoon123, jannatomming, getjul

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kiitos infosta, mielestäni se oli mielenkiintoista tietopakettia joka voi olla hyödyllinen tulevaisuudessa minulle.

Hyödyllinen tietopaketti tulevaisuutta ajatellen. Hyvät jäsenedut ja liiton tuoma turva on tärkeää nykypäivänä. Tutustunkin lisää nettisivuilla.

Tämä oli uutta ja mielenkiintoista infoa. Toivottavasti tästä on hyötyä tulevaisuudessa, täytyy laittaa Maili ry korvantaakse.

Tulevaisuutta ajatellen tämä tietopaketti tuli tarpeeseen, en nimittäin tiennyt aiemmin, mikä on matkatoimistoalan työntekijöiden ammattiliitto.

Edut ovat Mailissa oikeudenmukaiset ja hyvät. Kannatan ammattiliittoja juuri työntekijän oikeuksien valvomisen vuoksi. Myös ansiosidonnainen tuo turvaa, mikäli joutuu työttömäksi.

Maili ry:n jäsenedut ovat mielestäni hyvät. Uusi tieto minulle oli, että kuuluumalla Mailiin kuulun myös AKT:hen. Mielenkiinto heräsi, joten täytyy tutustua tarkemmin Mailin www-sivuihin.