This is a free Purot.net wiki
  • View:

MARA ry

Sisältöalue

 

Matkailu -ja ravintolapalvelut MaRa:

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:lla tarkoitetaan matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaaajanpalvelualan

sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan yrittäjien ja työnantajien edunvalvoja

sekä työmarkkinajärjestöä.

MaRa tarjoaa jäsenilleen laajat ja asiantuntevaa neuvonta- ja koulutus- ja oikeusapupalveluita.

Neuvontapalvelut ovat jäsenille maksuttomia. Koulutuspalveluista valittavana on avoimeja

kursseja tai yrityskohtaista koulutusta. Lakimiespalveluista MaRa tuntee toimialan ongelmat ja

neuvottelee työehtosopimukset ja olevat mukana lainsäädäntöprosesseissa. MaRan asiantuntijat

ovat suoraan yhteydessä päättäjiin ja valvoviin viranomaisiin alaa koskevissa asioissa.

Jäsenneuvonta:

Jäsenten käytössä on alan kattavin ja asiantuntevin neuvonta. Neuvojina toimivat matkailu- ja

ravintola-alaan erikoistuneet lakimiehet. Neuvontapalvelut ovat jäsenille maksuttomia ja

puhelinnumero on: 09 6220 200 tai yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse. Neuvontapalvelut

koskettavat esim kysymyksiä jotka liittyvät: sopimuksiin, anniskeluasiaoihin,vahingonkorvauksiin,

omavalvontaan ,työsopimukseen, palkkaukseen, työaikaan tai poissaoloihin.

Jäsenen vaihtoehdot:

Varsinaiset jäsenet

MaRan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaaajanpalvelualalla

sekä niihin liittyvällä hyvinvointipalvelualalla toimivat yritykset.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu määräytyy vuosittain aina edellisen vuoden maksettujen

palkkojen mukaan. Vuoden 2012 jäsenmaksu on 0,18 % maksetuista palkoista, kuitenkin

vähintään 430 euroa.

Jäsenhakemuksessa ilmoitettavan edellisvuoden palkkasumman saat helpoimmin yrityksesi vuosiilmoituksesta.

Uusi, aloittava yritys maksaa ensimmäisenä jäsenyysvuonna minimijäsenmaksun

(poislukien poikkeustapaukset).

Kannattajajäsenet:

Muut kuin matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan yritykset ovat tervetulleita

MaRan kannattajajäseniksi.yht.tiedot: markkinointisuunnittelija Riitta Karasjoki, (09) 6220 2024,

etunimi.sukunimi@mara.fi

Liitännäisjäsenet:

MaRan liitännäisjäseneksi voivat liittyä alan oppilaitokset sekä aatteelliset yhdistykset ja järjestöt,

joiden toiminta kattaa myös MaRan toimialaa. Liitännäisjäsenen jäsenmaksu on 0,048 %

kalenterivuoden liikevaihdosta (minimijäsenmaksu 430 € v. 2012 ). Liitännäisjäsenyydestä

sovitaan aina tapauskohtaisesti. Soita (09) 6220 200 / jäsenasiat. Liittymismaksu on 40 euroa

(kaikki jäsenlajit; laskutetaan erikseen).

Jäsenhakemuksen käsittely MaRassa kestää 1–2 viikkoa.

Kun hakemus on hyväksytty, tervetulotoivotuksen saa sähköpostilla. Lähetys sisältää

käyttäjätunnuksen ja salasanan jäsensivuille.

Tämän jälkeen myös MaRan neuvontapalvelut ja jäsenedut ovat käytössä.

Lisätietoa saa soitamalla jäsenpalveluun, 09 6220 200

tai sähköpostitse: Riitta Karasjoki tai Maarit Valtimo (etunimi.sukunimi@mara.fi)

Lisätietoa:

http://www.mara.fi/ tai

Osoite: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Merimiehenkatu 29

00150 Helsinki

puhelin 09 6220 200

faksi 09 6220 2090

MaRan toimisto on avoinna

arkisin klo 8.30–16.00

Jäsenneuvonta: 09 6220 200

1
Likers
Sinttu

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Mielestäni se oli mielenkiintoista ja uutta tietoa, hyvät jäsenedut ja liiton tuoma turva on tärkeää nykypäivänä. Kiitos!