This is a free Purot.net wiki
  • View:

Matkailutoimittajien Kilta ry

Sisältöalue

Matkailutoimittajien Kilta ry

Matkailutoimittajien Kilta ry on matkailusta kirjoittavien toimittajien ja valokuvaajien yhdistys, joka perustettiin 19.3.1969.
Idean isinä olivat Erkki Reima ja Heikki T.Lehmusto Suomen Matkailuliitosta sekä O.Ensio Jääskeläinen Finnairilta. Perustamiskokouksessa oli mukana 11 matkustusalan ammattilaista. Ideana oli koota yhteen tiedottajia ja toimittajia, teemana kotimaan matkailu. Vuonna 1969 jäseniä oli 22, vuonna 1988 jäsenmäärä oli kohonnut 114:n ja vuonna 2010 se oli 110. Nyt jäseniä on 99.
Killan sivusto listaa alueorganisaatiot, edustustot, hotelliketjut ja järjestöt, koulutuksentarjoajat, liikennepalvelut, matkailu- ja matkatoimistot sekä matkapalvelut, sen kautta pääsee MEK:iin ja messukeskusten sekä muiden palvelujen, varaamojen ja ystävyysseurojen sivuille.
Killan jäsenet ovat ammattijournalisteja, jotka työskentelevät lehdistössä, sähköisessä mediassa ja kirjallisuuden piirissä. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ja liitteenä toimitetaan työnäytteitä. Jäsenkelpoisuus tarkistetaan kolmen vuoden välein. Kiltaan kuuluu myös kannatusjäseniä, jotka ovat Killan toimintaa tukevia, oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kansainvälinen nimi on Finnish Guild of Travel Writers. Sen tarkoitus on toimia matkailutoimittajien järjestöllisenä yhteenliittymänä, kehittää ja parantaa heidän työolosuhteitaan ja kehittää matkailujournalismia. Se myöntää apurahoja, järjestää koulutus-, neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, opintopäiviä ja tutustumismatkoja. Se harjoittaa myös julkaisutoimintaa.
Perinteisinä toimintamuotoina ovat matkailumessut ja MEK:in tapaamiset sekä Suomen Messujen kanssa järjestetyt tilaisuudet. Erilaiset kulttuuritapahtumat ja vierailut, vuosikokoukset ja jäsentilaisuudet vuorottelevat toiminnassa.
Matkailutoimittajien Kilta ry palkitsee muiden muassa vuoden kotimaan ja ulkomaan matkakohteet sekä vuoden matkailuhenkilön.
Killan ensimmäinen puheenjohtaja oli Martti Silvennoinen, joka tutustutti Killan myös
kansainväliseen järjestöön FIJETiin. Syksyllä 1970 Kilta liittyi virallisesti katto-organisaatioon,
jonka lyhennys FIJET tulee sanoista Federation Internationale des Journalistes et
Ecrivains du Tourisme. Tällä hetkellä Kilta ei kuulu järjestöön.

Matkailutoimittajien Kilta on jakanut vuodesta 1972 tunnustuksia parhaille matkailutuotteille tai ansioituneille henkilöille ja myöhemmin myös epäpalkintoaan Seitikkiä alan negatiivisille ilmiöille.
Palkinnot ja epäpalkinto jaetaan Matka-messuilla.

Killan toiminta on erittäin aktiivista ja kuukausikokouksiin osallistuminen on kiitettävää.
Kiltalaisille menee kuukausittain jäsentiedote, jossa kerrotaan raporttien välityksellä kaikista menneistä tapahtumista ym. sekä myös jäsenien kunnostautumisesta maailmalla. Kaikki eivät pääse osallistumaan toimintaan niin useasti kuin haluaisivat, mutta kuukausittain ilmestyvä tiedote tuo tapahtumat kaikkien lähelle. Killassa ja kiltalaisten keskuudessa vallitsee erittäin hyvä yhteishenki.
 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username