This is a free Purot.net wiki
  • View:

Palvelujen tuotanto

Sisältöalue

Matkailun palvelujen tuotantoon kuuluvat liikennepalvelut, majoituspalvelut, ravitsemispalvelut, ohjelmapalvelut ja kokous-ja kongressipalvelut.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username