This is a free Purot.net wiki
  • View:

SMY ry

Suomen Matkailija yhdistys

  1. Toiminta-ajatus on korostaa oman maan tuntemista, luonnon ja kulttuurin kokemista.

 

      Aatteellinen toiminta on yksi toiminta-ajatus jossa SMY käy keskusteluja eri sidosryhmien kanssa     matkailijoiden   vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Kansalaisaloitteet joissa matkailijat voivat ottaa osaa. Niillä pyritään rikastuttamaan teidän matkailijoiden matkustamisen kehittämisessä.

  • Yhdistys pyrkii vaalimaan kotimaanmatkailun historian- ja perinnetoimintaa olemalla mukana matkailumuseoverkosto hankkeessa ja työryhmän puitteissa perinnetiedon keräämisessä.
  • Kotimaan matkailun edistäminen on yhdistyksen yksi tärkeimmistä asioista. Yhdistyksellä on neuvottelukunta johon kuuluu 22 matkailualan ammattilaista.
  • Kun matkailija tulee jäseneksi , jäsenmaksu on 20e, yhteisöjäsen 200e.vuoden  yksi jäseneduista on matkailulehti joka ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Lehti on väylänä uusien jäsenien hankkimisessa ja positiivisen mielikuvan saavuttamisessa .
  • Matkailuyhdistykset ympäri Suomen : Pohjois-Karjalassa,  alennus 10 % tuotteista ja palveluista:

Erä urheilusta

Kesport- Intersport

LVI-Myller10-40 %

MT-bike .

Imatran matkailuyhdistys:

Alexandra Koskenparras -10%

ravintola Buttenhoff -10%

Careliana -10%

Intersport -10%

Kenkä RIPA-10%

Kukka aarteet-10%

Luontaistuote Mapena -10%

Virkkuukoukkunen -10%

Yhdistyksen matkat jäsenhintaan

Mansikkalan hautauspalvelu-10%

Vuoksen lautturi ja kalastuspuisto -10%

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username