This is a free Purot.net wiki
  • View:

SUOMA ry

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys, SUOMA ry

 

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys on perustettu syyskuussa 1991.

Jäsenmäärä; 21 alueorganisaatiojäsentä, 44 matkailutoimistojäsentä , 12 yhteistyöjäsentä sekä i-toimistoja käyttöoikeusmaksulla tai alueorganisaation alaisnia 98 i-toimistoa. Yhteensä verkostoon kuuluu 175 matkailuorganisaatiota. Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kotimaan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukeskusorganisaatioiden sekä teema- ja reittipohjaisten organisaatioiden yhteiselimenä ja edunvalvontajärjestönä matkailualan keskusjärjestöihin, valtion matkailuhallintoon tavoittelematta jäsenilleen taloudellista ansioita tai etua.

Toiminan tavoitteena on mm. toimia aktiivisesti loma-aikojen porrastamis asiassa. SUOMA-akatemian lanseeraus. SUOMA-akatemia toimii virtuaalikoulutuksena matkailuorganisaatioiden piirissä. Vaikuttaa aktiivisesti Suomen kansainvälisen matkailuimagon markkinoinnissa. Taloustutkimus Oy:n kanssa toteutettava vuosittainen matkailualuetutkimus.

Jäseneksi pääsee rekisteröitymällä osoitteessa; www.suoma.fi, josta saa myös lisätietoja.

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username