This is a free Purot.net wiki
  • View:

Toimialakohtaiset organisaatiot

Sisältöalue

SF Caravan ry

 

Organisaation esittely

­SF Caravan ry on 17.5.1964 perustettu leirintämatkailun valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii karavaanareiden, muiden leirintämatkailijoiden ja heidän muodostamiensa yhdistysten valtakunnallisena edunvalvojana. Liittoon kuuluvat karavaanareiden muodostamat yhdistykset sekä liiton tarkoitusta tukevat yritykset ja yhteisöt.

 

Toiminta-ajatus

Leirintämatkailun kehittämiseksi liitto edistää monipuolisesti matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuutta, kehittää leirintäalueita ja edistää liikenne –ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua.Liitto työskentelee yhdessä viranomaisten, matkailuajoneuvojen valmistajien, maahantuojien, myyjien sekä matkailu- ja leirintäyrittäjien –ja yhteisöjen kanssa.

 

Toteuttaminen

-       SF Caravan edistää liikenneturvallisuutta, matkailuajoneuvojen turvallista ja taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

-       Osallistuu leirintäalueiden ja muiden matkailuajoneuvojen käyttöön tarkoiterttujen elueiden kehittämiseen.

-       Tukee jäsenyhdistystensä toimintaa koulutuksilla, neuvonnalla ja tiedotuksella. Edistää matkailuajoneuvojen käyttäjien järjestäytymista..

-       Järjestää matkailuajoneuvojen käyttäjien kansallista tai kansainvälistä kokoontumista.

-       Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja ja edustaa jäsenyhdistyksiään valtakunnallisella tasolla suhteissa kotimaan päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja yksityisiin yhteistyökumppaneihin sekä sidosryhmänsä ulkomaisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin.

 

 

 

2
Likers
lentoon123, Krista

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

SF Caravan ry kehittää ja lisää Suomen sisälllä tapahtuvaa matkustusta, mikä on mielestäni erittäin hyvä asia. Leirintämatkailun suosiota talvikaudelle pitäisi nostaa.

SF Caravan ry:n toiminta-ajatus on hyvä: Leirintämatkailun ym parantamista ja kehittämistä. Mietin, voiko esim. yksinäinen karavaanari kuulua liittoon, vai täytyykö kuulua ainoastaan karavaanareiden muodostaman yhdistyksen kautta. Yhteystietoja / tietoja joista saan enemmän infoa SF Caravan ry:stä olisin kaivannut.