This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen Liikematkayhdistys ry

Suomen liikematkayhdistys ry - FBTA Finnish Business Travel Association

 

- Alkujaan liikematkapalvelujen ostajien edustaja

- Nykyisin koko matkahallinnon palveluketjun kattava ja johtava asiantuntiaverkosto

 

FBTA:ssa on jäseniä tällä hetkellä yli 180 yritystä ja yhteisöä.

- n. 65%  liikematkapalvelujen ostajia (ostajajäsenet)

- n. 35% liikematkapalvelujen tuottajia (partnerijäsenet)

- Lisäksi on mahdollista olla kunniajäsen ja / tai kannatusjäsen.

 

Tarkoitus ja toiminnan laatu

- Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää liikematkapalvelujen hankintaan ja matkahallintoon liittyvää osaamista sekä yleisiä ja yhteisiä niihin liittyviä asioita tavoittelematta kuitenkaan yhdistyksen toimintaan osallisille välitöntä taloudellista ansiota.

- Toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille kustannustehokkaaseen ja laadullisesti korkeatasoiseen matkahallintoon tähtäävää tietoa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimeenpanee kokous-, koulutus- ja esittelytilaisuuksia.

- välittää ja vaihtaa tietoja ja kokemuksia matkustukseen ja matkahallintoon liittyvistä kysymyksistä.

- tiedottaa jäsenille alaan liittyvistä muutoksista ja kehityssuunnista.

- pitää yhteyttä vastaaviin kansainvälisiin yhdistyksiin.

- pitää yllä internet-kotisivuja sekä kattavaa benchmarking-verkostoa.

- toteuttaa muita samantapaisia toimintamuotoja. 

 

Lisätietoa organisaatiosta:

www.fbta.net

 

Yhteystiedot:

Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA

Finnish Business Travel Association

Simonkatu 12 B 30 

00100 Helsinki

Puh. (0)9 441 244

Fax. (0)9 441 266

fbta@fbta.net

 

  

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username