This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen opasliitto

Finlands guideförbund rf.

Suomen Opasliiton jäseninä ovat opasyhdistykset.  Jokainen auktorisoitu matkaopas kuuluu oman paikkakuntansa opasyhdistykseen ja sitä kautta Suomen Opasliittoon.  Opasliitossa ei ole ollenkaan henkilöjäseniä. Suomen opasliitto on toiminut vuodesta 1974.

Suomen Opasliitto järjestää ja valvoo opaskoulutusta ja myöntää auktorisoiduille oppaille opasmerkit. Opasliitto määrittelee palkkiosuositukset ja vastaa liittoon kuuluvien oppaiden ammatillisesta edunvalvonnasta, sekä toimintaedellytysten kehittämisestä.

Liitto osallistuu myös kansainväliseen yhteistyöhön, jota liitto tekee mm. Eesti Giidide Liit’in kanssa. WFTGA, eli World Federation of Tourist Guide Associations on matkailuoppaiden maailmanjärjestö, johon kuuluu myös Suomen Opasliitto. WFTGA järjestää maailmankongressin joka toinen vuosi. Vuonna 2011 tämä oli Tallinnassa ja vuonna 2013 on kogressipaikkana Macao. Kansainvälistä matkailuoppaiden päivää vietetään vuosittain myös suomessa 21. helmikuuta. Tällöin matkaoppaat omilla paikkakunnillaan järjestävät erilaisia tapahtumia ja tekevät tunnetuksi oppaan työtä.

Suomen Opasliitto julkaisee matkailu- ja jäsenlehteä OPAS-GUIDE, vastaavana päätoimittajanaan Opasliiton puheenjohtaja Margit Sellberg. Lehti postitetaan jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Voit tilata lehden (2 nroa/16€ 2012) opasliiton toimistosta toimisto@suomenopasliitto.fi.

Lisätietoa löydät sivuilta www.suomenopasliitto.fi.  Jäsensivuille pääsee vain oppaat omilla tunnuksilla. Liiton toimisto sijaitsee Tampereella, verkatehtaankatu 2, 33100 T:re, avoinna ma-ke klo. 9:00-16:00. Voit myös soittaa liittoon, Puh. 045 257 7411.

Asianajotoimisto Legistum oy tarjoaa neuvontaa lakiasioissa Suomen opasliitto ry:n henkilöstölle sekä jäsenille, lisätietoa osoitteesta www.legistum.fi.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Mielenkiintoista ja uutta tietoa, en ole ikinä mistään opasliitosta ennen kuullutkaan.